Technologia

Przyszłość pomiarów ilościowych

BIM na nowo definiuje krajobraz pomiarów ilościowych przez większą część ostatniej dekady. Początkowo przedstawiano go jako narzędzie, które miało zapoczątkować śmierć zawodu, a obecnie BIM jest wykorzystywany do automatyzacji wielu codziennych zadań inspektora ilościowego. Tam gdzie jeszcze 20 lat temu wymagany był ręczny pomiar z użyciem liniału i papieru, teraz wystarczy kliknąć przycisk, aby uzyskać metr kwadratowy cegły, sześcian betonu itp. BIM ułatwił zautomatyzowane pomiary i ekranowe tyczenie, zwiększając dokładność i szybkość procesu pomiarowego dla inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sztuczna inteligencja jest definiowana jako uczenie się maszyn w celu naśladowania ludzkiej inteligencji. Komputer uczy się, jak reagować na pewne działania, więc wykorzystuje algorytmy i dane historyczne, aby stworzyć coś, co nazywa się modelem skłonności. Modele skłonności zaczną następnie dokonywać przewidywań na podstawie poprzednich działań, aby wykonywać zadania z niezwykłą dokładnością. Nie ma prawie żadnych wątpliwości, że ta kolejna fala technologii uświetni świat II na jakimś etapie w niezbyt odległej przyszłości, z niewątpliwie większą liczbą prognoz o końcu inspektorów ilościowych, jak to miało miejsce w przypadku BIM.

Reklama: http://geograf-geodezja.pl

Ciągle powstaje nowe oprogramowanie, które ma na celu usprawnienie sposobu pracy inspektora ilościowego.
Powstało wiele różnych programów do wykonywania podobnych funkcji, takich jak pomiary 2D. Oprogramowanie to nie zmieniło się zbytnio w ciągu ostatnich 10 lat, rynek ma o wiele większy wybór co do marki, której należy użyć do pomiaru. Systemy oprogramowania takie jak Causeway i Bluebeam są pobierane na komputer, ale wspaniałym dodatkiem do tego rynku w ostatnim roku było pojawienie się oprogramowania do pomiarów online w chmurze. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość dostępu i korzystania z oprogramowania z dowolnego komputera na świecie, przy czym wszystkie projekty są automatycznie dostępne.